Win one of three $100 Amazon gift cards! Take our new survey on DEI: START NOW

Περιγραφή θέσης εργασίας: Βοηθός Εκπαιδευτικού (Θ/Α/Άλλο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το υπόδειγμα περιγραφής θέσης εργασίας Βοηθού Εκπαιδευτικού για να βρείτε αξιόπιστους υπαλλήλους για το σχολείο σας. Μπορείτε ελεύθερα να τροποποιήσετε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Βοηθού Εκπαιδευτικού, καθώς και τα προσόντα που παρατίθενται κατωτέρω, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Nikoletta Bika
Nikoletta Bika

Nikoletta holds an MSc in HR management and has written extensively about all things HR and recruiting.

Τι είναι ένας Βοηθός Εκπαιδευτικού;

Ο Βοηθός Εκπαιδευτικού υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό και την παρουσίαση μαθημάτων, και βοηθάει στην διδασκαλία των μαθητών. Οι Βοηθοί Εκπαιδευτικών μπορούν να εργάζονται σε πλήρη ή μερική απασχόληση. Συνήθως θα πρέπει να περάσουν αξιολογήσεις πριν να είναι σε θέση να εργαστούν με μαθητές, εντούτοις ενδέχεται να μην είναι πάντοτε απαραίτητο πτυχίο πανεπιστημίου.

Τι κάνει ένας Βοηθός Εκπαιδευτικού;

Τα καθήκοντα των Βοηθών Εκπαιδευτικού συχνά εξαρτώνται από το επίπεδό τους. Για παράδειγμα, Βοηθός Εκπαιδευτικού ανώτερου επιπέδου ενδέχεται να έχει τα προσόντα να αντικαθιστά περιστασιακά τον εκπαιδευτικό κατά την απουσία του, επιπρόσθετα της διεκπεραίωσης βασικών διοικητικών εργασιών. Οι ηλικίες των μαθητών ενδέχεται να επηρεάζουν και αυτές τα καθήκοντα του Βοηθού Εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, εάν ένας Βοηθός Εκπαιδευτικού εργάζεται σε ένα νηπιαγωγείο, θα επιβλέπει τα παιδιά στο παιχνίδι ή την ώρα του φαγητού. Εάν όμως εργάζονται σε ένα γυμνάσιο, πιθανότατα θα εστιάζουν περισσότερο στην δημιουργία προγράμματος μαθημάτων, την προετοιμασία υλικών για τις τάξεις και θα βοηθούν στην αντισταθμιστική εκπαίδευση.

Επιπλέον, ορισμένοι Βοηθοί Εκπαιδευτικών εργάζονται με μαθητές με αναπηρία, βοηθώντας εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Βοηθοί Εκπαιδευτικών ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχουν και βασική φροντίδα σε μαθητές όπως βοήθεια με την προσωπική υγιεινή.

Τα καθήκοντα του Βοηθού Εκπαιδευτικού περιλαμβάνουν:

 • Παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς για την δημιουργία προγράμματος μαθημάτων
 • Συνεργασία με μικρές ομάδες μαθητών προς το σκοπό ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας
 • Διασφάλιση της ασφάλειας και καθαριότητας των τάξεων

Εάν σας αρέσει αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας Βοηθού Εκπαιδευτικού, δείτε και τις υπόλοιπες περιγραφές θέσεων εργασίας στην Εκπαίδευση.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε ικανό Βοηθό Εκπαιδευτικού προκειμένου να βοηθήσει τους Εκπαιδευτικούς μας στην εκπαίδευση των μαθητών μας. Θα εργάζεσαι με παιδιά διαφόρων ηλικιών και εκπαιδευτικών αναγκών, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να σχεδιάζεις αποτελεσματικά προγράμματα μαθημάτων και θα οργανώνεις τις μαθητικές τάξεις.

Ως Βοηθός Εκπαιδευτικού θα έχεις την ευθύνη για μεμονωμένους σπουδαστές – ή μικρότερες ομάδες σπουδαστών – που χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να κατανοήσουν την ύλη του μαθήματος. Θα συνεργάζεσαι με τον κύριο Εκπαιδευτικό στη δημιουργία προγραμμάτων για την τάξη και θα τον βοηθάς στην τήρηση αρχείου.

Για να κάνεις καλά αυτή τη δουλειά θα πρέπει να είσαι έξυπνος και υπομονετικός χαρακτήρας με θετική στάση ζωής. Εάν είσαι έτοιμος να εξελιχθείς στον κόσμο της εκπαίδευσης και να προσφέρεις στους μαθητές σου, θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε.

Αρμοδιότητες

 • Παροχή βοήθειας σε εκπαιδευτικούς στην προετοιμασία προγραμμάτων μαθημάτων
 • Στήσιμο απαραίτητου υλικού στις τάξεις (π.χ. προβολείς, σετ χημείας)
 • Παρακολούθηση απουσιών των μαθητών και των προγραμμάτων των τμημάτων
 • Επισκόπηση της ύλης που διδάσκεται στην τάξη με μεμονωμένους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Εργασία με μικρότερες ομάδες μαθητών για αντισταθμιστική εκπαίδευση ή ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας
 • Συνοδεία και επίβλεψη μαθητών σε εκδρομές και σχολικές δραστηριότητες
 • Εξασφάλιση της ασφάλειας και καθαριότητας των τάξεων πριν την έναρξη των μαθημάτων
 • Παροχή βοήθειας σε εκπαιδευτικούς με διάφορες εργασίες, όπως τη βαθμολόγηση εργασιών και την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους
 • Παροχή βοήθειας στους μαθητές προκειμένου να εγκλιματιστούν, να μάθουν και να κοινωνικοποιηθούν, και παροχή αναφοράς στους εκπαιδευτικούς σχετικά με πιθανά ζητήματα που αφορούν σε συμπεριφορές

Απαιτήσεις

 • Εμπειρία ως Βοηθός Εκπαιδευτικού
 • Εξοικείωση με τις διοικητικές εργασίες ενός σχολείου και τις τις μεθόδους εκμάθησης
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Ήρεμος χαρακτήρας με θετική συμπεριφορά
 • Σταθερή αλλά ευγενική προσωπικότητα
 • Αγάπη για την διδασκαλία και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
 • Προτιμάται δίπλωμα κολεγίου ή πτυχίο βοηθού

Σχετικές περιγραφές θέσεων εργασίας:

Available in

Jump to section

  Let's grow together

  Explore our full platform with a 15-day free trial.
  Post jobs, get candidates and onboard employees all in one place.

  Start a free trial