Tell us what *you* think of our resources and what you’d like to see here in 2023. FILL OUT OUR SURVEY

Περιγραφή θέσης εργασίας: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Θ/Α/Άλλο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το υπόδειγμα θέσης εργασίας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για να προσλάβετε προσοντούχους υποψηφίους οι οποίοι θα διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές και λογιστικές εργασίες σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας βάσει των αναγκών σας.

Available in

Οι αρμοδιότητες του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή περιλαμβάνουν:

 • Τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ενημέρωση λογιστικών πολιτικών
 • Εξασφάλιση έγκαιρων πληρωμών
 • Έλεγχος τριμηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών όλων των τμημάτων

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για να αναπτύσσει λογιστικές πολιτικές και να επιβλέπει όλες τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες της εταιρείας μας.

Τι κάνει ένας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής;

Ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, θα παρακολουθείτε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, θα ελέγχετε τους τριμηνιαίους και ετήσιους προϋπολογισμούς και θα διαχειρίζεστε τις λογιστικές συναλλαγές. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP) και εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων.

Εν κατακλείδι, θα εξασφαλίζει την τήρηση των λογιστικών κανονισμών, τη μεγιστοποίηση του κέρδους και τον μετριασμό των κινδύνων.

Αρμοδιότητες

 • Τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ενημέρωση λογιστικών πολιτικών
 • Διασφάλιση έγκαιρης εκτέλεσης πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων πληρωτέων λογαριασμών και τραπεζικών καταθέσεων)
 • Έλεγχος τριμηνιαίων και ετήσιων προϋπολογισμών όλων των τμημάτων
 • Αναλύση κόστους και κέρδους
 • Ορισμός και παρακολούθηση χρηματοοικονομικών δεικτών ΒΔΕ
 • Δημιουργία μοντέλων εκτίμησης κινδύνων για την αξιολόγηση επενδύσεων
 • Τακτική υποβολή εκθέσεων για την οικονομική κατάσταση και σύνταξη έκτακτων εκθέσεων όταν χρειάζεται
 • Τήρηση ενημερωμένων και λεπτομερών συστημάτων αρχειοθέτησης
 • Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και υποστήριξη εξωτερικών ελέγχων
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς λογιστικής και φορολογίας

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή σε παρόμοια θέση
 • Πλήρης γνώση των αρχών, των διαδικασιών και της νομοθεσίας της λογιστικής
 • Πρακτική εμπειρία με τις λειτουργίες πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών γενικού καθολικού
 • Εμπειρία διαχείρισης ταμειακών ροών και εκτίμησης κινδύνων
 • Καλή γνώση λογισμικού λογιστικής
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας υπό πιεστικές προθεσμίες
 • Πτυχίο πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά ή τα Οικονομικά
 • Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με Πιστοποίηση Ορκωτού Λογιστή (CPA) Πιστοποίηση Γνώσεων Λογιστών (CMA)

Σχετικές πηγές:

Ready to hire?

Post to multiple job boards in a single submission. Add your details below and try Workable for free.

Available in

Let's grow together

Workable helps companies of all sizes hire at scale. Start today by
requesting a demo or posting a job for free to discover how Workable
can help you find and hire great people.

Get started