Need a new HRIS? Our new buyer’s guide is packed with all the things you need to know. Get your free guide now

Περιγραφή θέσης εργασίας: Προϊστάμενος καλλιέργειας κάνναβης (Θ/Α/Άλλο)

Χρησιμοποιήστε αυτό το υπόδειγμα περιγραφής θέσης εργασίας Προϊσταμένου καλλιέργειας κάνναβης για να βρείτε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν την παραγωγή κάνναβης να ανθοφορήσει. Προσαρμόστε ελεύθερα το υπόδειγμα βάσει των αναγκών της επιχείρησης σας. Προσθέστε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, το μέγεθος των εγκαταστάσεων σας και τα οφέλη που παρέχετε.

Nikoletta Bika
Nikoletta Bika

Nikoletta holds an MSc in HR management and has written extensively about all things HR and recruiting.

Έχετε υπόψη σας ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης μπορεί να ποικίλει από χώρα σε χώρα. Πριν χρησιμοποιήσετε την περιγραφή θέσης εργασίας, θα πρέπει να είστε εξοικειωμένος με την ισχύουσα νομοθεσία της περιοχής/χώρας σας και να προσαρμόσετε το υπόδειγμα όπως χρειάζεται. Αν χρησιμοποιήσετε αυτό το υπόδειγμα για να προσελκύσετε υποψηφίους μέσω των ιστότοπων θέσεων εργασίας ή άλλων μέσων, πρέπει να βεβαιώσετε ότι δεν παραβιάζετε τους όρους του παρόχου του ιστότοπου θέσεων εργασίας ή οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την κάνναβη. Η Workable δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη, ούτε εγγυάται ότι το περιεχόμενο συμμορφώνεται με τους τοπικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την κάνναβη. Η Workable δεν θα είναι υπεύθυνη κατά νόμον για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες βλάβες σε σχέση με την πληροφορία που περιέχεται στο υπόδειγμα.

Οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου καλλιέργειας κάνναβης περιλαμβάνουν:

 • Επίβλεψη των καλλιεργειών κάνναβης από την φύτευση ως την συγκομιδή
 • Διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις είναι καθαρές και απαλλαγμένες από παράσιτα
 • Διαχείριση όλων των πλευρών της καλλιέργειας, περιλαμβάνοντας τον προϋπολογισμό και τους εργαζόμενους

Περιγραφή θέσης εργασίας

Αναζητούμε Προϊστάμενο καλλιέργειας κάνναβης για να επιβλέπει την παραγωγή κάνναβης. Είναι μια ευκαιρία για εσάς να γίνεται μέλος μιας ακμάζουσας επιχείρησης σε έναν αναπτυσσόμενο κλάδο.

Ως Προϊστάμενος καλλιέργειας κάνναβης, θα διασφαλίζετε ότι καλλιεργούμε διαφορετικά είδη ορθά και θα εντοπίζετε και θα επιλύετε προβλήματα των φυτών, καθώς και θα διαχειρίζεστε τον προϋπολογισμό. Πρέπει να έχετε μια πρακτική προσέγγιση με καλή γνώση της γενετικής της κάνναβης και των προϋποθέσεων ανάπτυξης της. Αν είστε κι εσείς αφοσιωμένος στον καλό σκοπό της φαρμακευτικής και ψυχαγωγικής κάνναβης, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε.

Ο τελικός στόχος σας θα είναι να διασφαλίσετε την ικανοποίηση των πελατών μας με προϊόντα κάνναβης υψηλής ποιότητας.

Αρμοδιότητες

 • Επιβλέπετε τις καλλιέργειες κάνναβης και τις εγκαταστάσεις
 • Αναπτύσσετε σχέδια καλλιεργειών και αναθέτετε καθήκοντα
 • Οργανώνετε και καταγράφετε την καθημερινή διαδικασία εμβολιασμού, κλωνοποίησης, και κλαδέματος των φυτών
 • Διασφαλίζετε την σταθερή ανταπόκριση στις προϋποθέσεις ανάπτυξης των φυτών κάνναβης (φωτισμός, PH εδάφους, θρεπτικά συστατικά κτλ.)
 • Εφαρμόζετε μεθόδους καλλιέργειας εσωτερικού χώρου που αυξάνουν τη σοδειά μας
 • Είστε υπεύθυνος των εργασιών συντήρησης (περιλαμβάνεται η απόρριψη απορριμάτων και η πρόληψη μολύνσεων)
 • Διαγιγνώσκετε και επιλύετε προβλήματα υγείας των φυτών, όπως η μούχλα, η μυκητίαση ή άλλες εισβολές παράσιτων
 • Διασφαλίζετε την συµµόρφωση των διαδικασιών καλλιέργειας προς τις κείµενες νοµικές διατάξεις
 • Διαχειρίζεστε την κατάσταση απογραφής και τους προϋπολογισμούς που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάνναβης (περιλαμβάνονται εξοπλισμός, ασφάλεια και συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού)
 • Επιβλέπετε και καθοδηγείτε τους εργαζόμενους που φροντίζουν τα φυτά (π.χ. κλαδευτές κάνναβης)
 • Ελέγχετε την ποιότητα της συγκομιδής

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως καλλιεργητής, προτιμότερα σε μεγάλη κλίμακα. Απαιτείται κάποια εμπειρία διαχείρισης.
 • Γνώση ολόκληρου του κύκλου ανάπτυξης της κάνναβης και των προϋποθέσεων
 • Εξοικείωση με πρακτικές περιβαλλοντικής προστασίας και του ισχύοντος νομικού πλαισίου στην περιοχή σας
 • Γνώση των τεχνικών παρασιτοκτονίας και διαχείρισης ασθενειών
 • Προθυμία συνέχισης της κατάρτισης σας σχετικά με την φυτοκομία και την καλλιέργεια κάνναβης και να παρακολουθείτε τις παρούσες και τις επερχόμενες τάσεις
 • Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • Ηγετική ικανότητα και δεξιότητες διαχείρισης προσωπικού
 • Ικανότητα ανταπόκρισης στις σωματικές απαιτήσεις της εργασίας
 • Πτυχίο στη Φυτολογία, Βιολογία, Γεωργία, Φυτοκομία ή σε σχετικό κλάδο αποτελεί πλεονέκτημα
Available in

Jump to section

  Let's grow together

  Explore our full platform with a 15-day free trial.
  Post jobs, get candidates and onboard employees all in one place.

  Start a free trial